Surat Madura Tjakraadiningrat Tahun 1827


Surat balasan dari Sultan Madura Tjakraadiningrat kepada Markus de Cock mengenai kedatangan seorang utusannya untuk pengambilalihan daerah dibawah kuasanya.
Previous
Next Post »
Thanks for your comment